Vy av Breitenfeldsgatan
Vy av Breitenfeldsgatan

Bostadsrättsföreningen Ryttaren ligger belägen på Breitenfeldsgatan i Stockholm. Breitenfeldsgatan öppnades, tillsammans med Tysta Gatan, upp i de stora klassiska Östermalmskvarteren vid en förändring av stadsplanen 1922. De tre fastigheterna som tillhör Ryttaren samt de tre fastigheterna i syster föreningen uppfördes 1922-23 utifrån ritningar av arkitekt Sven Wallander. Mer om husen finns att läsa här.

Styrelsen 2019-20

Elisabeth Strömberg (Ordförande), Rikard Schröder (Ledamot), Per Egeberg (Ledamot), Jörgen Reimer (Suppleant), Hermine Tigerschiöld (Suppleant)